Met gemak je huiswerk af !!          Organiseer en plan je week,  maand en zelfs het hele schooljaar

 

OVER ONS

Vanuit de oprechte interesse in het leerproces van jonge mensen zijn wij gestart met praktische ondersteuning aan onze eigen kinderen. Wij vinden het overnemen van huiswerk niet de oplossing en willen vooral een stimulans zijn voor de scholier om zelf de school te doorlopen. Goed in gesprek zijn met elkaar en bewustwording creëren van huiswerk en wat je daarvoor doet is het vertrekpunt en creëert een fijne basis om je kind te stimuleren om zelf te leren plannen. We gaan er altijd vanuit dat de scholier op een passende school zit en het onderwijs volgt dat bij hem of haar past. Dit is de motivatie om de vaardigheid van het leren plannen en organiseren van je schoolwerk in een korte en overzichtelijke cursus om te zetten.

Leren plannen en structuur aanbrengen is niet een vanzelfsprekende vaardigheid. Voor jonge mensen is deze vaardigheid nog niet, of onvoldoende ontwikkeld, waardoor zij dikwijls in de knel komen met schoolwerk.

Zodra je op tijd en met minder stress het huiswerk wel af hebt of wel voldoende voor een toets hebt kunnen leren waardoor je resultaat ziet in goede cijfers en meer vrije tijd > komt het gevoel van succes vanzelf. En in dat moment vind je het bewijs dat een goede planning werkt! Wij gunnen dit elke scholier en student en dragen graag bij in het plan proces.


Wij leren je hoe, zodat jij kunt zeggen:

IK PLAN ZELF!


De methode:

De ontwikkelde methode is een samenstelling van veel bekende management methodes. We lichten er een aantal toe:

1.    De Deming cirkel. Dit gaat over plannen, doen, controleren en actie of acteren.  De vertaling voor scholieren is het leren plannen en bijstellen van je plannen.

2.  SMART is Specifiek - Meetbaar - Actie - Realistisch (of Resultaat) -Tijdgebonden. Voor scholieren is het meest relevant dat zij op de momenten waarin zij achterstand oplopen een Realistische planning gaan volgen, die wel duidelijk (specifiek meetbaar resultaat) heeft. Hier komt het leren bijstellen van je plannen en doelen opnieuw voorbij.

3.     In de methode is een gezonde dosis realiteitszin minstens zo belangrijk. Jonge mensen zitten nog vol in het leerproces en de methode helpt scholier en begeleider om in een positieve en harmonieuze manier met elkaar te communiceren of een spiegel voor te houden. Ontleend aan de gedachten van Steven Covey uit de inleiding van het boek "De 7 eigenschappen van effectief leiderschap": dat je elkaar echt waardeert als je elkaar accepteert zoals iemand is. Deze gedachte helpt ons om positief in gesprek te zijn met wie dan ook.

4.     Door vooruit te kijken kun je achteruit plannen tot het moment waar je nu bent. Een zogenaamde backwardplanning is heel handig voor scholieren. Het leren herhalen van die stappen is niet meteen vanzelfsprekend, maar vergt doorzettingsvermogen en lef om opnieuw te beginnen als het even tegen zit.