Met gemak je huiswerk af !!          Organiseer en plan je week,  maand en zelfs het hele schooljaar

 

Privacy statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Office Hand en via IK PLAN ZELF.NL handelend onder Office Hand of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:  Renate Loderus

Eigenaar van: Office Hand en IKPLANZELF.NL

Onderdelen van:  Office Hand

Adres:   Heerbaan 4, 6566EN Millingen aan de Rijn

E-mail:   info@officehand.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 683643935 KvK:    69793689

Office Hand is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van opdrachtgevers en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Office Hand is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Office Hand is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Office Hand, waaronder www.officehand.nl en www.ikplanzelf.nl

Office Hand verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van opdrachtgevers, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 De door Office Hand opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Office Hand. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Office Hand om de overeenkomst uit te voeren. 

Office Hand gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Office Hand altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Office Hand worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: 

1) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam en e-mailadres; 2) voor de uitvoering van de overeenkomst: van u persoonlijk uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en daarnaast uw bedrijfsgegevens, te weten bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats, e-mailadres, kvk-nummer en telefoonnummer; 3) voor de aanvraag van een telefonisch intakegesprek: uw naam, e-mailadres en telefoonnummer; 4) voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@officehand.nl  

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van het versturen van een vrijblijvende offerte: na 60 dagen; 2) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 12 maanden na uitvoering; 3) in het geval van de aanvraag van een telefonisch intakegesprek: na afloop van het telefoongesprek; 4) in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging. 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt Office Hand MOMENTEEL GEEN gebruik van externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Office Hand. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn, indien dit wettelijk gezien is vereist, bewerkersovereenkomsten van toepassing. 

Voor het innen van facturen maakt Office Hand voor IKPLANZELF.NL gebruik van een externe Payment Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de Payment Provider. Door het gebruik van de betaalmogelijkheid geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de Payment Provider. 

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Office Hand GEEN gebruik van een externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de Email Service Provider. 

Voor marketing doeleinden schakelt Office Hand GEEN externe marketingpartijen in. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor de marketingdoeleinden, worden verstrekt door de marketingpartijen. Marketingpartijen versturen slechts persoonsgegevens na expliciete toestemming van de betrokkene in combinatie met de opt-in en timestamp ten tijde van de verwerking. Indien u wilt weten via welke marketingpartij en via welke opt-in uw gegevens bij ons terecht zijn gekomen kunt u met ons contact opnemen via info@officehand.nl