Met gemak je huiswerk af !!          Organiseer en plan je week,  maand en zelfs het hele schooljaar

 

Voor ouders, verzorger en begeleider > de regisseur

Beste ouder, verzorger en begeleider,

De rol van regisseur:

De meeste ouders willen hun kind graag zelf helpen of voordoen hoe het huiswerk beter kan worden gedaan of worden gepland. Met IK PLAN ZELF krijgt u de rol van regisseur. De rol waarmee u uw kind zelf goed kunt begeleiden in het zelf leren plannen en structuur aanbrengen in huiswerktaken of proefwerkweken. In deze rol bent u de begeleider en niet de wijzende vinger. Wij bekijken de rol van u als regisseur uitgebreid in de workshop, die u samen met uw kind volgt.

We kijken samen naar de mogelijkheden in de week en bespreken ook belemmeringen in de schoolweek. Hierbij leert u vanzelfsprekend hoe de planmethode werkt en wat de theorie hierachter is. De theorie helpt om op een positieve manier in gesprek te zijn met de leerling.

De workshop:

Deze workshop is gemaakt en geschreven voor de beginnende leerling op het voortgezet onderwijs en heeft primair als doel, dat de leerling zelf leert plannen en organiseren met enige hulp van ouder of begeleider.

De workshop geeft uitleg over de planmethode en creëert bewustwording van de beschikbare tijd en hoe je vervolgens je werk uitzet in die beschikbare tijd. Wij gaan bij voorkeur in gesprek met ouder en leerling om samen op een positieve manier in gesprek te zijn over het huiswerk door middel van een goede planning.

Een goede planning ontstaat door leren vooruit kijken; een passende inschatting maken van tijd (per dag en per vak) en leren bijstellen > leren “terug plannen van af de stip” noemen wij dat in het werkboek.

Een heldere planning draagt bij aan

1 het op tijd af hebben van huiswerk

2 zelfstandiger werken en zelf oplossingen vinden

3 minder discussie

Materiaal:

Het materiaal is bewust niet digitaal gemaakt om bewust te worden van hoe je plant en dat de planning altijd zichtbaar is.

Tijdinvestering begeleider:

In de eerste 3-6 weken kost het ouder of begeleider 3-5 x per week een half uur. Als de leerling een aantal weken de methode volgt zal de actieve inzet van ouder of begeleider aanzienlijk afnemen. Na een aantal maanden (3-6) controleert ouder een aantal maal per week of het goed gaat, het schema wordt ingevuld of je wilt bijsturen. Dit kost een aantal minuten per keer.